начало контакт вход
отпечатай
» Условия

Отговорности
Този уебсайт се притежава и поддържа от ЕТ "ЗиЗиПРИНТ". Посетителите на сайтa са обвързани с посочените в този раздел общи условия.

Общи условия
Съдържанието на www.ziziprint.com има за цел да информира потребителите относно дейността на фирмата. Услугите предоставени он-лайн имат за цел да улеснят комуникацията между фирмата и клиентите, като. По отношение приложимостта на някои аспекти от съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област.
ЕТ "ЗиЗиПРИНТ" не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница.ЕТ "ЗиЗиПРИНТ" отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.

Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, база данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ЕТ "ЗиЗиПРИНТ".
Достъпът до информацията е безплатен.
Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. ЕТ "ЗиЗиПРИНТ" не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.
Използването и достъпът до www.ziziprint.com и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България и ЕС.
Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на ЕТ "ЗиЗиПРИНТ", с изключение на материалите предоставени на потребителите с цел ползване, ЕТ "ЗиЗиПРИНТ" не носи отговорност за материали публикувани в сайта от трети страни, като източникът на материалите са изрично упоменати.

Защита на личната информация
ЕТ "ЗиЗиПРИНТ" уважава защитата на личната информация и контролира личната информация, събирана в този сайт. Информацията е събирана само в част от рубриките на www.ziziprint.com с цел по-пълно обслужване и идентифициране на запитвания и искания, както и активното ви участие в нашия сайт.
Използваните технологии на www.ziziprint.com имат за цел да защитят личните данни на посетителите от неоторизиран достъп и неправомерно използване.

За правилното регулиране на сайта ЕТ "ЗиЗиПРИНТ" дефинира настоящите Условия, Определения, както и Условията за поръчка на регистрираните потребители.