начало контакт вход
отпечатай
» Определения

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на Интернет сайта http://www.ziziprint.com, наричан по-долу “САЙТ”, възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите Определения е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА или използва услугите със свободен общ достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Определенията, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА и натисне бутон РЕГИСТРАЦИЯ или ако използва услугите със свободен общ достъп.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

САЙТЪТ предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.

САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

САЙТЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

САЙТЪТ има право да закрие и / или изтрие информацията на произволен потребител, по своя преценка и без право на преразглеждане.

САЙТЪТ има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил Общите условия.

САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди пощенски кутии и за целите на рекламата.

За предоставянето на своите услуги САЙТЪТ събира, обработва, използва и съхранява данни предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни адреси и номера на устройства за известяване. Тази информация се въвежда лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, изразяващо се в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола по време на въвеждането на данните.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, САЙТЪТ събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в пощенската кутия, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен САЙТ и др.

Информация, идентифицираща конкретен ПОТРЕБИТЕЛ и съдържаща се в базата данни на САЙТА не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, САЙТЪТ може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен ПОТРЕБИТЕЛ или да доведе до неговото идентифициране.

Връзки в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън домейна *.ziziprint.com

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Определения и Условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на използваната от него услуги. За целта следва да докаже, че той се е регистрирал лично, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на САЙТА в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата информация, но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Определения и Условия случаи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до САЙТА, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.

ДРУГИ

Настоящите Определения и Условия имат задължителна сила както за САЙТА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА.

За правилното регулиране на сайта ЕТ "ЗиЗиПРИНТ" дефинира настоящите Условия, Определения, както и Условията за поръчка на регистрираните потребители.